wtorek, listopada 28, 2023

Jak przebiega rozwód? Wyjaśnia adwokat

 
Szacunki wskazują, że każdego roku w Polsce około 60 tysięcy małżeństw rozwiązywanych jest przez rozwód. Takie rozstrzygnięcie możliwe jest wówczas, gdy sąd uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Takie orzeczenie wcale nie musi jednak być oczywiste, dodatkowo zaś istnieje wiele spraw, które w sprawach rozwodowych muszą zostać rozstrzygnięte. Wszelkie szczegóły na ten temat w poniższym tekście przedstawia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia.
 

1. Jak obecnie wygląda procedura, zgodnie z którą odbywają się sprawy rozwodowe?

2. Rodzaje rozwodów, czyli jaki efekt może mieć postępowanie rozwodowe?

3. Czy orzeczenie rozwodu jest zawsze możliwe?

4. Jak napisać pozew o rozwód?

 
W poniższej rozmowie z adwokatem zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące rozwodów, trzeba natomiast pamiętać, że każda sytuacja jest inna. Wszelkich wyjaśnień w danej sprawie udzieli adwokat rozwodowy.
 

Jak obecnie wygląda procedura, zgodnie z którą odbywają się sprawy rozwodowe?

 
Zgodnie z początkową informacją, podstawą orzeczenia rozwoju jest ustalenie, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Oba te warunki muszą występować łącznie. Oznacza to sytuację, w której małżonków nie łączą już więzi: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Co ważne, nie oznacza to, że relacje pomiędzy mężem i żoną muszą być wrogie, natomiast liczy się przekonanie, że powrót obu stron do wspólnego pożycia nie nastąpi.
 
W Polsce rozwód może orzec w postępowaniu rozwodowym jedynie sąd okręgowy. Sama procedura jest stała, natomiast w zależności od konkretnej sytuacji może przebiegać w różny sposób i uwzględniać rozmaite aspekty. Jak wyjaśnia prawnik Iwo Klisz z Wrocławia, główne etapy sprawy rozwodowej prezentują się następująco:
 
 • przygotowanie pozwu rozwodowego oraz złożenie odpowiedzi na pozew,
 • rozprawa rozwodowa,
 • orzeczenie rozwodu, a później uprawomocnienie wyroku.
 
Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od sądu, który prowadzi sprawę rozwodową oraz od dodatkowych aspektów uwzględnianych w wyroku.
 

Rodzaje rozwodów, czyli jaki efekt może mieć postępowanie rozwodowe?

 
Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia, istnieją trzy kierunki, w których może rozstrzygnąć się sprawa rozwodowa:
 
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z winy jednej ze stron,
 • rozwód z winy obu stron.
 
Jeśli strony nie decydują się na orzekanie o winie, korzystają z najszybszej i najmniej skomplikowanej drogi do uzyskania rozwodu, natomiast wymaga to zgodności obojga małżonków. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka będzie konieczne przeprowadzenie postępowania dowodowego. Adwokat Iwo Klisz wskazuje, że do orzeczenia winy może dojść, gdy sąd stwierdzi naruszenie przez jedną ze stron obowiązków małżeńskich w sposób, który spowodował albo utrwalił rozkład pożycia małżeńskiego. O jakim naruszeniu obowiązków mowa? Do takich zaliczają się wzajemna pomoc, wierność, współdziałanie dla dobra rodziny.
 

Czy orzeczenie rozwodu jest zawsze możliwe?

 
W postępowaniu sądowym sędzie zadecyduje, czy udzielić stronom rozwodu. Oznacza to, że orzeczenie niekoniecznie musi być satysfakcjonujące dla stron. Jeśli w oczach decydenta taka decyzja będzie pochopna, nieprzemyślana lub niezgodna z poczuciem sprawiedliwości, istnieje możliwość odrzucenia sprawy. Istnieją również trzy główne przeszkody rozwodowe, uniemożliwiające orzeczenie małżeństwa.
 
Jak wyjaśnia prawnik rozwodowy Iwo Klisz, należą do nich:
 
 • dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
 
Sąd z pomocą specjalistów weryfikuje, jak dzieci przyjęłyby rozwód rodziców i jaki wpływ orzeczenie go miałoby wpływ na ich życie. Mowa tu o sytuacjach dotyczących rozpadu więzi dzieci z jednym z rodziców, utrudnienie wykonywania obowiązków rodzicielskich czy wrażliwości dzieci.
 
 • zasady współżycia społecznego;
 
Orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli postawiłoby jednego z małżonków w trudnej sytuacji życiowej, na przykład ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność;
 
 • żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia;
 
udzielenie rozwodu w sprawie rozwodowej będzie możliwe tylko, gdy małżonek niewinny wyrazi na to zgodę lub jeśli sąd uzna, że jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. podyktowana jest wyłącznie nienawiścią lub chęcią zemsty).
 

Jak napisać pozew o rozwód?

 
Pierwszym krokiem w sprawie o rozwód jest złożenie pozwu. Jak wskazuje Iwo Klisz, powinny znaleźć się w nim takie informacje jak:
 
 • oznaczenie sądu,
 • dane stron, a także - jeśli zostali ustanowieni - przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma - wskazanie pozwu rozwodowego,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela,
 • wymienienie załączników.
 
Dodatkowo w pozwie musi znaleźć się informacja, że pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, wraz z wyjaśnieniem, dlaczego tak się stało. Trzeba zaznaczyć, jaki wyrok rozwodowy ma zapaść (bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie), a jeśli małżonkowie mają dzieci, prośbę o ustalenie, jak będzie wyglądała władza rodzicielska, czy sąd powinien ograniczyć władzę rodzicielską jednej ze stron. Sprawy dotyczące sposobu podziału majątku często stanowią przedmiot odrębnego postępowania.
 
[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1 komentarz:

 1. Ja póki co nie mam potrzeby zgłębiać tego tematu. I oby tak pozostało.

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz! Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Miłego dnia!

Copyright © 2014 Di bloguje , Blogger